Overzicht

Elsevier Faculty Rating


Van 1998 tot en met 2015 is jaarlijks in opdracht van het weekblad Elsevier een onderzoek uitgevoerd onder hoogleraren (Elsevier Faculty Rating). Het ging om een onderzoek onder Nederlandse wetenschappers (hoogleraren en universitair hoofddocenten) naar het oordeel van wetenschappers over de kwaliteit van zusteropleidingen. De wetenschappers gaven oordelen over de samenstelling van het bachelorprogramma, het aanbod van masters, de kwaliteit van de docenten en de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties. Aan hoogleraren werd, naar Angelsaksisch model, gevraagd de beste zusterfaculteit op hun vakgebied aan te wijzen. De eigen universiteit werd daarbij buiten beschouwing gelaten. Aldus werden ranglijsten gepubliceerd van de beste universiteit per vakgebied en de beste universiteit over-all. Ruim 30 procent van de wetenschappers participeerde aan dit onderzoek. Daarnaast werden jaarlijks vragen over actuele onderwerpen opgenomen.