Overzicht

Analyses voor Nota WIO 2008 en 2009


In opdracht van het ministerie van OCW (directie Leraren) voerden onderzoekers van ResearchNed diverse analyses op gegevens van Centrale Financiƫn Instellingen (CFI) en het ministerie van BZK (o.a. MIRROR, IPTO, ILT, BRIN, POMO) uit ten behoeve van de Nota WIO. Analyses hadden onder andere betrekking op de ontwikkeling van de functiemix van leraren (po, vo en mbo), de bevoegdheid van leraren, het aandeel vrouwen in het onderwijs, de tevredenheid van leraren, de ontwikkeling van de BAPO-regeling en de 1.040-urennorm in het vo.