Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2001-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Lees dit onderzoek

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Lees dit onderzoek

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht

Lees dit onderzoek

Studentenmonitor Hoger Onderwijs


De Studentenmonitor Hoger Onderwijs volgt de belangrijkste ontwikkelingen vanuit het perspectief van de sociaaleconomische positie van studenten. Tal van onderwerpen komen hierin aan bod: o.a. onderwijsroute, financiƫle situatie en bekostiging studie, studiekeuze en aansluiting, studievoortgang, tijdbesteding, studiehouding en motivatie, inkomsten, uitgaven, financiƫle situatie en leengedrag, betaalde arbeid, toekomstperspectief, positie van studiestakers en afgestudeerden. ResearchNed verricht de steekproeftrekking, het veldwerk, de analyses (berekenen van weegfactoren en factor- en betrouwbaarheidsanalyses) en een online rapportage via de website www.studentenmonitor.nl.