Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2001-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Uitvalredenen hbo na een economische mbo-opleiding

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Lees dit onderzoek

Meerjarig onderzoek Erasmus+

Lees dit onderzoek

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

Studentenmonitor Hoger Onderwijs


De Studentenmonitor Hoger Onderwijs volgt de belangrijkste ontwikkelingen vanuit het perspectief van de sociaaleconomische positie van studenten. Tal van onderwerpen komen hierin aan bod: o.a. onderwijsroute, financiƫle situatie en bekostiging studie, studiekeuze en aansluiting, studievoortgang, tijdbesteding, studiehouding en motivatie, inkomsten, uitgaven, financiƫle situatie en leengedrag, betaalde arbeid, toekomstperspectief, positie van studiestakers en afgestudeerden. ResearchNed verricht de steekproeftrekking, het veldwerk, de analyses (berekenen van weegfactoren en factor- en betrouwbaarheidsanalyses) en een online rapportage via de website www.studentenmonitor.nl.