Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2001-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Lees dit onderzoek

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Lees dit onderzoek

Evaluatie subsidie Stichting NOB

Lees dit onderzoek

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Lees dit onderzoek

Behoefte docenten en scholen om kwalitatief goed les te geven in vmbo

Lees dit onderzoek

Studentenmonitor Hoger Onderwijs


De Studentenmonitor Hoger Onderwijs volgt de belangrijkste ontwikkelingen vanuit het perspectief van de sociaaleconomische positie van studenten. Tal van onderwerpen komen hierin aan bod: o.a. onderwijsroute, financiële situatie en bekostiging studie, studiekeuze en aansluiting, studievoortgang, tijdbesteding, studiehouding en motivatie, inkomsten, uitgaven, financiële situatie en leengedrag, betaalde arbeid, toekomstperspectief, positie van studiestakers en afgestudeerden. ResearchNed verricht de steekproeftrekking, het veldwerk, de analyses (berekenen van weegfactoren en factor- en betrouwbaarheidsanalyses) en een online rapportage via de website www.studentenmonitor.nl.